Brandvertragende verf en vernis

Brandvertragende verven zijn een belangrijk element van passieve brandbeveiliging, omdat ze op verschillende brandbare bouwmaterialen kunnen worden aangebracht, om ze in overeenstemming te brengen met de brandvoorschriften.

Een brandvertragende verf reageert en zwelt op wanneer een temperatuur 120°C bereikt of overschreden wordt. Dit proces zorgt voor het vrijkomen van waterdamp uit de coating (verf of vernis) en dat zorgt voor een zacht verkoelend effect aan het oppervlak. Dit zorgt voor een isolatie effect en waardoor de warmteoverdracht vermindert.

lWelke soorten ondergronden kunnen beschermd worden met brandvertragende verf.

Structuurstaal en gietijzer

In geval van brand kan de draagkracht van stalen constructie elementen ernstig aantast worden. De constructie kan dan bezwijken, waardoor evacuatie en brandbestrijding worden belemmerd en het personeel in gevaar wordt gebracht.

De duur van de bescherming tijdens een brand verschilt vaak, afhankelijk van de fabrikant en individuele product, maar deze ligt meestal tussen 60 en 120 minuten. Tijdens deze periode mag de draagkracht van staal niet aangetast worden.

Houten ondergronden

Een reeks van houten ondergronden kan worden gecoat met brandvertragende verf om te voldoen aan de normen in de brandvoorschriften. De houtelementen die men kan beschermen zijn bijvoorbeeld: kaders, trappen, vloeren, plafonds, bekleding , deuren etc.

Voor houten ondergronden gelden er twee normen en deze kijken naar zowel de brandwerendheid als de vlamvertraging.

Brandwerendheid (weerstand tegen brand)

De wettelijke brandvertragende normen vereisen dat een houtsubstraat haar structurele of compartimenteringsvermogen gedurende 30 of 60 minuten moet  handhaven. De conformiteit wordt bepaald door een brandproef, die moet aantonen hoe lang een brandvertragende opzwellende verf op een bepaald houtproduct, de integriteit van het product kan behouden. Er wordt ook rekening gehouden met de verbrandingssnelheid van houten ondergronden (de verkolingssnelheid). Eenvoudig gezegd brandt zachthout met een lage dichtheid sneller dan hardhout met een hoge dichtheid, en dit betekent dat een structuur met zachter hout veel dikker moet zijn, om resultaten te bereiken die vergelijkbaar zijn met hardhout.

Vlamvertraging (Weerstand tegen oppervlakteverspreiding van vlammen)

Deze regeling is gericht op het vermogen om te voorkomen dat vlammen zich over het oppervlak van een substraat verspreiden.

Er zijn twee verschillende benaderingen van deze classificatie:

– Klasse 0 & klasse 1 -volgens de Europese classificatie.

Normaal constructiehout kan met deze techniek een betere brandklasse, zoals B s2 d0 bekomen.

Gipsplaat en Plaster

Met een brandvertragend coatingsysteem kunnen bestaande gipsplaat- en plaaster plafonds/wanden ook geüpgraded worden naar een brandwerendheid van 30 of 60 minuten. Dit is met name nuttig voor erfgoedeigendommen waarbij de eigenschappen behouden moeten blijven en er geen alternatieve methode voor het aanbrengen van compartimentering is toegestaan.

 Beton

Brandvertragende en opzwekkende verf kan ook de brandwerendheid van betonnen constructies, zoals kantoorgebouwen, parkeergarages en tunnels verlengen.

Er lijkt een populair geloof te bestaan dat beton voor onbepaalde tijd brandwerend is, maar dit is niet waar. Bij blootstelling aan snelle brand (zoals in tunnels of parkeergarages) kan beton zijn brandwerendheid verliezen als gevolg van afspatting. Dit kan leiden tot een directe blootstelling van de wapening en vervolgens tot het falen van de constructie.

Brandvertragend vernis

Hout kan behandeld worden met vernissen. De toepassing en het resultaat zijn gelijkaardig als bij verf. Brandvertragende vernissen zijn technische producten en niet te vergelijken met een standaard vernis. Net zoals bij verf is de nodige hoeveelheid afhankelijk van het type hout of constructieonderdeel. Ook met vernis kan u een brandklasse brandklasse B s2 d0 bekomen. Verschillende houtsoorten en constructieonderdelen werden door Fire-Proof getest met brandvertragende vernissen.

De keuze van verf en vernis heeft een impact op de definitieve brandklasse van de houten constructie, in functie van het type houtsoort. Aarzel niet om ons te contacteren om de ideale bouw- en brandvertragende oplossing te vinden.

Conclusie

Het type brandvertragende verf  of vernis en de hoeveelheid die nodig is, wordt bepaald op basis van het type hout of constructieonderdeel. Brandvertragende verf op hout is standaard wit. Een beschermende eindlaag kan ook gekozen worden in een RAL kleur naar keuze. De verf kan aangebracht worden met de rol of met airless spuitmachine, afhankelijk van de omstandigheden.

Aarzel niet om ons te contacteren, als u nog vragen hebt.

We kunnen u verschillende soorten brandvertragende verven en vernissen aanbieden in functie van uw nood. Als u vragen hebt of de eigenschappen van onze producten, dan kan u ons altijd contacteren.

Mail: info@fire-proof.com  
Tel:   +32 (3) 281.69.94